Our Services

Unutrašnjost jahti

Čišćenje tepiha parom
Čišćenje i zaštita merdevina
Čišćenje i poliranje drvenih površina
Poliranje hromiranih, nerđajućih i mesinganih površina

Spoljašnjost jahti

Pranje i čišćenje spoljnih površina broda koje su iznad nivoa vode
Čišćenje i poliranje spoljašnjih hromiranih, nerđajućih, mesinganih i aluminijskih površina
Čišćenje i podmazivanje tikovine

Usluge za fizička lica

Prečišćanje zgrada nakon izgradnje
Čišćenje i održavanje centralnih sala

Recent Works