Fizička lica

Naš uspjeh je kada Vam kvalitetno i na vrijeme pružimo usluge pranja, sušenja i peglanja, a samim tim postignemo Vaše zadovoljstvo i uštedimo vam vrijeme.

Mi pratimo nove tehnologije, ispunjavamo ekološke norme, redovno posjećujemo sajmove kod nas i u inostranstvu, a samim tim omogućavamo našem osoblju stručno usavršavanje.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju !